maandag 13 september 2021


Maandag 13 september 2021 heeft FlexAssets een in company training verzorgd met als onderwerp: 

Hoe leg je de ET regeling aan de arbeidsmigrant uit?

De ET regeling is een complexe regeling met veel voorwaarden uit het brancheconvenant en uit de cao voor uitzendkrachten. Het is voor veel intermediair personeel van het uitzendbureau lastig te begrijpen. Nog moeilijker is het voor de arbeidsmigrant om deze regeling te begrijpen.

Wanneer ben je een ET werknemer en voldoe je aan de voorwaarden van de ET regeling? Welke afspraken maak je dan met elkaar en wat zijn dan de bepalingen in het addendum bij de uitzendovereenkomst? Wat gebeurt er nu precies op de loonstrook?

FlexAssets legt je de regeling stap voor stap uit en geeft tips hoe je hier het beste over kunt communiceren met de kandidaten en uitzendkrachten op wie de regeling van toepassing zou kunnen zijn.

De ET regeling brengt de nodige risico's met zich mee als er vergissingen worden gemaakt. Dat kan de wet op het Wettelijk Minimum Loon en Minimum Vakantiebijslag raken en ook de Belastingwetgeving. 

Reden temeer om je goed voor te bereiden voordat je de ET regeling gaat toepassen. Wordt jij voor het geconfronteerd met de ET regeling voor je uitzendkrachten? Laat je goed informeren en bereid de toepassing zorgvuldig voor.

FlexAssets kan je ondersteunen met advies en training!

Wil je meer weten over deze training, neem contact met ons op:

info@flexassets.nl of bel 06-150 48 102 
donderdag 9 september 2021


WEBINAR
                Wijzigingen StiPP pensioen per 01-01-2022


Met ingang van 1 januari 2022 gaan de wijzigingen van het StiPP pensioen in werking. Zowel in de wachttijd als in de pensioenberekening. FlexAssets biedt een webinar waardoor u in één keer helemaal op de hoogte bent!


Waar gaan we het tijdens het webinar over hebben?
  • Wijziging van de wachttijd van 26 naar 8 weken
  • Welke weken tellen mee?
  • Wat bij opvolgend werkgeverschap?
  • Een werknemer keert terug in de sector
  • Aanpassing pensioengevend salaris
  • Uw verantwoording als werkgever ten aanzien van de administratie
  • Processen aanpassen
  • Gevolgen voor de kostprijs

Dit webinar duurt ongeveer een uur wordt op verschillende data verzorgd, zowel overdag als in de avonduren:

27 september 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur
5 oktober 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
14 oktober 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur
2 november 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
8 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Het is ook mogelijk om dit webinar als in company training te laten verzorgen.
Mail naar info@flexassets.nl en vraag naar de mogelijkheden!

Lees meer over dit webinar en over ons aanbod van (online)trainingen en andere webinars 
in de Trainingskalender


Nieuwe cao voor uitzendkrachten op komst!

Per 1 oktober 2021 wordt de nieuwe cao voor uitzendkrachten verwacht. Deze brengt wijzigingen met zich mee die op 1 januari 2022 zullen ingaan. Binnenkort vind je het webinar over deze wijzigingen in onze Trainingskalender!