woensdag 26 oktober 2022

 
Nieuwsbericht van FlexAssets

 

Er zijn  voor 2023 weer diverse wijzigingen aangekondigd. De komende maanden plannen wij verschillende webinars om je te ondersteunen bij de voorbereiding op 2023!

Het eerste webinar staat gepland en de inschrijving is via onze website mogelijk.
Wil jij je meteen inschrijven? Dat kan via: https://flexassets.webinargeek.com/

 

Webinar Kostprijs uitzendbranche 2023
 
Presentatie door
FlexAssets, Tres Dijkshoorn-Wolterman

Datum/tijd:
18 november 2022 van 10.00 uur tot 11.00 uur
29 november 2022 van 15.00 uur tot 16.00 uur
5  december  2022 van 10.00 uur tot 11.00 uur
13 december 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur


Duur van het webinar:
ongeveer 60 minuten

Met ingang van 2023 zullen weer een aantal wijzigingen worden doorgevoerd die van invloed zijn op de kostprijsberkening. Tijdens dit live webinar vertellen we over alle ins en outs over de kostprijs 2023. Na afloop van dit webinar ontvangt u het Excel model kostprijsberekening gratis!

De onderwerpen van dit webinar zijn:

 • Korte toelichting op de kostprijscomponenten uit de cao voor uitzendkrachten
 • Korte toelichting op de componenten werknemersverzekeringen
 • Korte toelichting op de componenten voorzieningen en verzekeringen
 • Normale uren, overuren, toeslaguren (onregelmatig), ATV in geld, eenmalige uitkeringen en vast eindejaarsuitkeringen
 • De keuzes van de cao voor uitzendkrachten beïnvloeden de kostprijs
  - Met of zonder uitzendbeding
  - Feestdagen reserveren of doorbetalen
  - ATV in tijd of in geld
 • Kostprijs transitievergoeding
 • Effect van wijzigingen StiPP
 • Effect van wijzigingen CAO voor uitzendkrachten
 • Invloed van ziekteverzuim op je kostprijs
 • Tips om de marge te verhogen

 
Kosten:
Deelname aan dit webinar kost € 99,00 excl.BTW
(€ 119,79 incl. BTW)

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van FlexAssets B.V.

Het is ook mogelijk om dit webinar als in company training te laten verzorgen.
Mail naar info@flexassets.nl en vraag naar de mogelijkheden!

Lees meer over dit webinar en over ons aanbod van (online)trainingen en andere webinars in onze Trainingskalender

 

 

maandag 6 juni 2022

Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

 Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022


Op dinsdag 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Dit betekent dat per 1 augustus 2022 deze nieuwe arbeidswet in werking treedt. Werknemers krijgen door deze wetswijziging (nog) meer bescherming in arbeidsvoorwaarden. De wet brengt een zevental wijzigingen met

arbeidsvoorwaarden. De wet brengt een zevental wijzigingen met zich mee. 

1. Er geldt geen terugbetalingsplicht bij verplichte scholing voor werknemer

2. Goede reden voor verbod op nevenwerkzaamheden

3. Uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers

4. Het creëren van een voorspelbaar werkpatroon

5. Werknemers kunnen verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidstijden

6. EU-detachering

7. Opzegverbod en benadelingsverbod


Ben jij al goed voorbereid op deze nieuwe regels?

FlexAssets biedt een heldere in company training waarin alle elementen van de EU-richtlijn en nieuwe Nederlandse wetgeving wordt uitgelegd aan jou en je collega's. We leggen de nadruk op de praktische gevolgen voor je documenten, contracten en processen.

Klik hier voor meer informatie: FlexAssets Trainingskalender
Wil je een vraag per mail stellen? Stuur deze dan naar info@flexassets.nl

woensdag 2 februari 2022 


Januari is voorbij, een van de drukste maanden van het jaar voor FlexAssets. Het jaar is begonnen met ondersteuning bij veel relaties tijdens de uitvoering van het sluiten van het loonjaar en inrichten van het loonjaar 2022 in de diverse softwarepakketten.

In februari bereiden we ons tussen alle consultancy bezoeken voor op het nieuwe jaar van (online) trainingen, workshops en webinars zodat we in maart met het nieuwe programma kunnen starten! Binnenkort vind je het programma op onze website. Zorg ervoor dat jij een echte professional bent met up to date kennis en volg het programma van permanente educatie van FlexAssets. Iedere training met één specifiek onderwerp om je vakkennis te verbreden en verdiepen, zodat je de kennis echt in de praktijk kunt toepassen.

Alle trainingen en webinars zijn interactief. We betrekken je bij de lesstof met vragen, een quizz, polls en opdrachten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte blijft van onze trainingen en diensten! Klik hier om je direct aan te melden

zondag 3 oktober 2021

 

WEBINAR – Nieuwe CAO voor uitzendkrachten


ABU, NBBU en LBV hebben afspraken gemaakt over de eerste veranderingen in de cao voor uitzendkrachten. Er wordt nog onderhandeld, maar voor een aantal afspraken die vanaf 1 oktober 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023 gaan gelden is een positieve ledenraadpleging geweest. De nieuwe cao voor uitzendkrachten gaat in per 1 oktober 2021.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet naar het verwerken van het SER advies in de CAO voor uitzendkrachten.

 INHOUD:

 ·        Onwerkbaar weer  

·        Wijziging StiPP pensioen*

·        Verkorten van fase A/1-2

·        Verkorten van fase B/3

·        Beloning, uitbreiden inlenersbeloning 

·        Inkomenszekerheid arbeidsmigranten

·        Geen schulden opbouwen arbeidsmigranten

·        Redelijke periode om huisvestiging te verlaten

·        Duurzame inzetbaarheid

 * De wijzigingen StiPP worden kort benoemd. De volledige wijzigingen komen in het webinar Wijzigen StiPP uitvoerig aan de orde.

Schrijf je direct in:  Webinar Nieuwe CAO voor uitzendkrachten

Je kunt dit webinar zowel overdag als in de avond volgen. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van FlexAssets.

DATA:

26 oktober 2021 van 10.30 uur tot 11.30 uur

2 november 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur

4 november 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur

15 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur

1 december 2021 van 10.00 uur tot 11.030 uur

DUUR:

Dit webinar duur ongeveer 60 minuten.

KOSTEN:

Deelname aan dit webinar kost € 99,00 excl. BTW

vrijdag 24 september 2021

De bedrijfstak pensioenregeling voor uitzendkrachten en gedetacheerden StiPP is wettelijk verplicht.

Hoeveel uitzendondernemingen en detacheringsbureaus zijn er in Nederland? Het blijft bij schattingen, we weten het niet exact. Het aantal van 14.000 wordt het meest genoemd, maar het zouden er ook meer kunnen zijn.

Opvallend dat er in 2020 slechts 6.099 werkgevers waren aangesloten bij StiPP..........

Bron: StiPP jaarverslag 2020
maandag 13 september 2021


Maandag 13 september 2021 heeft FlexAssets een in company training verzorgd met als onderwerp: 

Hoe leg je de ET regeling aan de arbeidsmigrant uit?

De ET regeling is een complexe regeling met veel voorwaarden uit het brancheconvenant en uit de cao voor uitzendkrachten. Het is voor veel intermediair personeel van het uitzendbureau lastig te begrijpen. Nog moeilijker is het voor de arbeidsmigrant om deze regeling te begrijpen.

Wanneer ben je een ET werknemer en voldoe je aan de voorwaarden van de ET regeling? Welke afspraken maak je dan met elkaar en wat zijn dan de bepalingen in het addendum bij de uitzendovereenkomst? Wat gebeurt er nu precies op de loonstrook?

FlexAssets legt je de regeling stap voor stap uit en geeft tips hoe je hier het beste over kunt communiceren met de kandidaten en uitzendkrachten op wie de regeling van toepassing zou kunnen zijn.

De ET regeling brengt de nodige risico's met zich mee als er vergissingen worden gemaakt. Dat kan de wet op het Wettelijk Minimum Loon en Minimum Vakantiebijslag raken en ook de Belastingwetgeving. 

Reden temeer om je goed voor te bereiden voordat je de ET regeling gaat toepassen. Wordt jij voor het geconfronteerd met de ET regeling voor je uitzendkrachten? Laat je goed informeren en bereid de toepassing zorgvuldig voor.

FlexAssets kan je ondersteunen met advies en training!

Wil je meer weten over deze training, neem contact met ons op:

info@flexassets.nl of bel 06-150 48 102 
donderdag 9 september 2021


WEBINAR
                Wijzigingen StiPP pensioen per 01-01-2022


Met ingang van 1 januari 2022 gaan de wijzigingen van het StiPP pensioen in werking. Zowel in de wachttijd als in de pensioenberekening. FlexAssets biedt een webinar waardoor u in één keer helemaal op de hoogte bent!


Waar gaan we het tijdens het webinar over hebben?
 • Wijziging van de wachttijd van 26 naar 8 weken
 • Welke weken tellen mee?
 • Wat bij opvolgend werkgeverschap?
 • Een werknemer keert terug in de sector
 • Aanpassing pensioengevend salaris
 • Uw verantwoording als werkgever ten aanzien van de administratie
 • Processen aanpassen
 • Gevolgen voor de kostprijs

Dit webinar duurt ongeveer een uur wordt op verschillende data verzorgd, zowel overdag als in de avonduren:

27 september 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur
5 oktober 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
14 oktober 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur
2 november 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
8 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Het is ook mogelijk om dit webinar als in company training te laten verzorgen.
Mail naar info@flexassets.nl en vraag naar de mogelijkheden!

Lees meer over dit webinar en over ons aanbod van (online)trainingen en andere webinars 
in de Trainingskalender


Nieuwe cao voor uitzendkrachten op komst!

Per 1 oktober 2021 wordt de nieuwe cao voor uitzendkrachten verwacht. Deze brengt wijzigingen met zich mee die op 1 januari 2022 zullen ingaan. Binnenkort vind je het webinar over deze wijzigingen in onze Trainingskalender!